Varför syssla med ockultism?

Varför syssla med ockultism?

Jag har varit intresserad av områden såsom ockultism, New Age och magi under många års tid. Det är också något som hjälpt mig mycket med min psykiska hälsa och vänt mitt välmående till det positiva många gånger. Ändå har jag både hört och läst många åsikter på olika håll som går tvärtemot min personliga uppfattning om allt det positiva med detta ämne, och det även i stort sett enbart omnämns som farligt. Detta är något som legat och grott hos mig en tid och känner nu att jag behöver skriva av mig om detta, lite som en motreaktion till den negativa uppfattningen som finns kring detta ämne.

Vad innebär ockultism till att börja med?
Ordet ockultism är ett latinskt ord som betyder i ungefär ”hemlig” och ”mystisk” och är ett ganska brett begrepp men som vanligen inkluderar olika idéer att det finns andliga krafter bortom verkligheten som vi människor kan komma i kontakt med och använda oss av. Inom ockultismen finns det flera olika områden, eller ämnen, som inkluderar allt från astrologi, teosofi, olika former av magi och spådomskonst, spiritualism och New Age bara för att nämna några exempel.1

Om man ser till den moderna ockultismen har det skett mycket ny historisk forskning, inte minst av James Webb kring västerländsk esoterism under 1800- och 1900-talet. Inom den moderna ockultismen har det även utvecklats en antal grupper och esoteriska organisationer, framför allt kring vändningen vid 1900-talet. En av de mest kända sådana var det Teosofiska samfundet som grundades av bland annat Helena Petrovna Blavatsky 1875. Även Hermetic Order of the Golden Dawn som grundades 1888 i England är en känd sådan. Vad dessa ockulta organisationer bidrog med var ett socialt utrymme där det var möjligt för nya uppfattningar kring kultur och samhället kunde formuleras och bli experimenterad med.2

Många av dessa områden såsom astrologi, Reiki healing, kanalisering och tidigare livregression kan även beskrivas som nya religiösa strömningar. Exempelvis är New Age en term som myntades under första halvan av 1900-talet men intresset för ämnet tog fart under 1960-talet då framför allt många unga intresserade sig för astrologi. Det talades även om att vi går in i Vattumannens tidsålder. Idag är många även intresserade av sådant som tarotkort och chakrahealing. Det kan även nämnas att New Age är en intensiv rituell form av religion där tron där den kroppsliga, sinnliga och själsliga formen är en helhet och bör behandlas som sådan och där någon form av healing bör vara holistisk.3

Är det farligt att hålla på med ockultism?
Om det är farligt att syssla med ockultism verkar åsikterna gå isär, men många argument till varför ockultism är farligt tycks vara religiösa – och inte minst kristna. Söker man på internet kring detta dyker det dessutom upp flera kristna sidor som är emot ockultism. Vanliga argument på dessa sidor kan bland annat kopplas till Gud och bibeln som tycks avråda människor att syssla med det ockulta, att det är förbjudet att personer söker kontakt med andar och att häxkonster och spådomar fördöms för att nämna några argument.4, 5

För dem som hävdar att ockultism skulle vara farligt på något sätt tror jag inte det räcker att bara argumentera utifrån religion såsom kristendom. Även om kristendomen tillhör världens största religion, så det bara är det bara ungefär en tredjedel av världens befolkning som är just kristna.6 Det finns därmed mycket andra uppfattningar att ta hänsyn till än bara kristna – men just kristna argument mot ockultism uppfattar jag som vanligt förekommande.

Men är det positivt att hålla på med ockultism då?
Precis som att det finns dem som upplever negativa erfarenheter och har argument mot ockultism så finns det också positiva upplevelser och positiva argument för ockultism. Detta syns bland annat i hur många som arbetar med någon inriktning inom ockultismen, om det så är med tarotläggning eller mediumskap. Dessutom ingår vissa delar av ockultismen, som exempelvis reiki healing, i friskvårdsbidrag idag.7 Ordet Reiki betyder ”universell livsenergi” och är godkänd som en stresshantering av Skatteverket, vilket innebär att du kan använda friskvårdbidraget till att gå på Reikibehandlingar.7

Dessutom finns det många som upplever positiva upplevelser till ockultismen. Exempelvis framgår det i en artikel från Aftonbladet8 hur naturreligionen Wicca bidragit till personlig utveckling hos en person som deltar i artikeln och hur utförandet av magi kunnat användas till just personlig utveckling och helande.

Avslutande reflektioner
Att ockultismen är ett populärt område idag är det nog ingen som har missat med tanke på hur ofta vid stöter på olika områden av ockultismen i vår vardag, om det så är i populärkultur till horoskop i våra dagstidningar. Upplevelserna av ockultism verkar också gå isär. Detta är troligen ganska vanligt – inte bara inom ockultismen utan även kring mycket annat i livet. Alla är och behöver inte vara 100 % positivt eller negativt inställt till ”allt”.

Oavsett vad man väljer att vända sig (eller inte vänder sig) till, om det så är ockultism, någon religion (exempelvis kristendom), tänker jag att det inte behöver vara ”ismen”, strömningen eller religionen i sig som behöver vara farlig eller dålig – utan jag skulle snarare säger att det ligger hos personen eller utövaren. Det kan exempelvis handla om vilken intention man har med sin tro och/eller utövande – använder man det exempelvis för att göra gott eller ont mot sig själv eller andra? Jag tänker att det ligger också ett ansvar hos utövaren att skaffa kunskap om det man gör så man kan utöva sin tro på ett bra sätt, oavsett om det gäller att be till något / någon eller utföra en ritual.

Avslutningsvis kan både information om ockultism och dess för- och motargument göras lång, men där jag försökt plocka ut lite delar kring ämnet. Kanske kommer det med inlägg kring ämnet framöver.

Har du någon erfarenhet av ockultism? Vad har du för tankar kring ämnet?

Referenser
1 Nationalencyklopedin (u.å). Ockultism. Hämtat från https://www.ne.se/

2 Pasi, M. (2009). The Modernity of Occultism: Reflections on Some Crucial Aspects. In W. J. Hanegraaff & J. Pijnenburg (Eds.). Hermes in the Academy: Ten Years´s Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam (p. 59–74). Amsterdam University Press.

3 Hammar, O. (2015). New Age. In C. Patridge (Ed.). The Occult World (p. 371–381). Routledge.

4 Jansson, T. (11 september 2020). Ola lurades in i ockultism ”Det verkar oskyldigt men är livsfarligt!”. Hämtat från https://www.fralsningsarmen.se/var-tro-och-kyrka/om-var-tro/min-vag-till-gud/ola-lurades-in-i-ockultism-det-verkar-oskyldigt-men-ar-livsfarligt/

5 Ringdahl, D. (30 oktober 2020). Hur ska jag förhålla mig till ockultism? Hämtat från http://www.insidan.net/featured/hur-ska-jag-forhalla-mig-till-ockultism/

6 Gyllenhaal, J. (25 oktober 2021). Antal kristna i världen. Hämtat från https://globalaveckan.se/antal-kristna-i-varlden/

7 Reikiförbundet (u.å.) Reiki är friskvård. Hämtat från https://reikiforbundet.se/reiki-ar-friskvard/

8 Engvall, C. (2018-09-23). ”Jag har ett eget altare i sovrummet”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/relationer/a/P3gl80/jag-har-ett-eget-altare-i-sovrummet


This Post Has One Comment

  1. Intressant läsning! Nyfiken på hur du använder ockultism i din vardag och i ditt liv 🙂

Lämna ett svar

Stäng meny